Recreatieve Loopgroep Avereest

 

Viering 3e lustrum

 

De Loopgroep Avereest heeft in 2012, in het kader van het lustrumjaar, de Bevrijdingsestafette gelopen. Deze voerde van Wageningen naar Balkbrug en is gelopen op 5 mei 2012. Er werd midden in de nacht gestart bij Hotel 'De Wereld'. De lopers kwamen na een tocht van ruim 120 km. 's middags in Balkbrug aan en brachten het bevrijdingsvuur mee.

 

Verslag Dedemsvaartse Courant

 

Hardlopers ontsteken vreugdevuur in Balkbrug

 

BALKBRUG – Willem Smits had als oudste loper de eer om het bevrijdingsvuur in Balkbrug aan te steken. Met zijn bijna 77 jaren had Smits zich van de beste kant laten zien tijdens de estafette die de leden van de Loopgroep Avereest hadden gehouden. ’s Nachts even voor enen vertrokken de circa 20 deelnemers voor de Bevrijdingsloop die hen van Wageningen naar Balkbrug moest leiden. Een tocht van zo’n 120 kilometer. Er werden trajecten van ongeveer 5 km. per keer gelopen waarna de lopers weer plaats mochten nemen in een van de busjes die door Bouwbedrijf Beverwijk beschikbaar waren gesteld. Hun plaats in de estafette werd tegelijkertijd weer ingenomen door andere leden van de Loopgroep Avereest.

         

Guus Koorman was een van de organisatoren, samen met Jeanet Zanting en Jan Bredewoud had hij de Bevrijdingsloop voorbereid. ‘Een hele organisatie, maar we zijn blij dat alles tot een goed einde gebracht is’, spraken de organisatoren na afloop. Jan Bredewoud kon vanwege een blessure zelf niet meelopen, maar mogelijk zijn er voor hem nog kansen genoeg gelet op de leeftijd van deelnemer Willem Smits. Op 1 dag na was hij de oudste van alle 2.000 deelnemers die vanuit Wageningen naar de desbetreffende finishplaatsen moesten lopen.

 

Bij thuiskomst in Balkbrug wachtte een delegatie van Plaatselijk Belang Balkbrug de lopers en hun begeleiders op om bij het ontsteken van het vreugdevuur aanwezig te zijn. Door de harde wind en de snelheid van lopen dreigde de fakkel op het laatste moment nog uit te gaan, maar Smits zorgde er voor dat het vuur bleef branden. Onder luid gejuich werd het vuur ontstoken en bedankte Henk Hof, voorzitter van PBB en medeoprichter van de Loopgroep Avereest de deelnemers. ‘Enorm bedankt voor jullie inzet. Gisteren stonden we hier om de doden te herdenken, vandaag mogen we de bevrijding vieren.’ Hof was ook zeer blij met de geste van Boudewijn Kok van cafť De Buren in Witharen. De lopers wilden zich daar even opfrissen alvorens zij de laatste kilometers naar Balkbrug zouden afleggen. Toen Kok hoorde wat de reden van de estafette was, gaf deze jonge veteraan aan dat hij de kosten voor de lunch voor zijn rekening zou nemen. ‘Een applausje waard’, sprak Hof die vervolgens ook de andere sponsoren (Gemeente Hardenberg en PLUS Nanning) in zijn dankwoord mee nam. De Loopgroep Avereest had ook een miniatuur van het beeld van Verkade meegenomen en dit kreeg tijdelijk een prominente plek bij het monument in Balkbrug. Met de deelname aan de Bevrijdingsloop vierden de duursporters tevens het 15-jarig bestaan van de Loopgroep Avereest. Deze staat al vanaf het begin onder leiding van Klaas Bennink en ook zijn inbreng werd door Henk Hof op waarde geschat.

    

 

 

Algemene informatie

 

Iedere zaterdagochtend traint een groep enthousiaste recreatieve lopers en loopsters in de prachtige omgeving van het Heuveltjesbos in Balkbrug. De groep traint onder leiding van oud-schaatstrainer Klaas Bennink. Deelname aan de Loopgroep Avereest staat voor iedereen open.

Wilt u of wil jij ook meetrainen met de loopgroep? Kom dan op zaterdagochtend naar Multifunctioneel Centrum 'Het Trefpunt' aan de Meppelerweg in Balkbrug.

Vertrekpunt : Het Trefpunt aan de Meppelerweg in Balkbrug
Aanvang : 08.30 u.
Trainingsduur : ongeveer 1 uur
Intensiteit : laagdrempelig / recreatief / gezellig
Tel. trainer : 0523-657010


Historie Loopgroep Avereest

 

Eind jaren '90 werd geconstateerd dat er in Balkbrug en omgeving een groeiend aantal individuele hardlopers was en dat was voor de stichting Duursportpromotie Balkbrug de aanleiding om te zien of wij deze groep lopers bij elkaar konden brengen. Via de media werd geÔnventariseerd of er belangstelling voor ons initiatief om gezamenlijk te gaan trainen was. Die behoefte bleek er in ruime mate te zijn. Niet alleen vanuit Balkbrug en directe omgeving, maar vanuit een veel grotere regio. We zijn op zoek gegaan naar een geschikte trainer en hebben die gevonden in de persoon van oud-schaatstrainer Klaas Bennink. Toen aan alle voorwaarden was voldaan konden we in oktober 1997 starten met de Loopgroep Avereest. Vanaf het begin was Het Trefpunt aan de Meppelerweg onze uitvalbasis en zijn we gaan trainen in het Heuveltjesbos te Balkbrug.

Naast de wekelijkse trainingen kwamen er ideeŽn binnen de groep om ook eens iets anders te gaan doen.
In samenwerking met de stg. Duursportpromotie Balkbrug is door de jaren heen een aantal mooie activiteiten georganiseerd.

10-jarig jubileum

Zaterdag 6 oktober 2007 werd het 10-jarig bestaan van de Loopgroep Avereest gevierd en dat deden we op sportieve wijze door te gaan GEO-runnen in Hardenberg.